Friday, 03/12/2021|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Thành Đông
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN 2021 - 2022
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN 2021 - 2022
Đây là kế hoạch giảng dạy trực tuyến của trường THCS Thành Đông
KQ đanh giá chuẩn nghề nghiệp và ĐG xếp loại viên chức năm học 2020 - 2021
KQ đanh giá chuẩn nghề nghiệp và ĐG xếp loại viên chức năm học 2020 - 2021
KQ đanh giá chuẩn nghề nghiệp và ĐG xếp loại viên chức năm học 2020 - 2021
BC TK năm học 2020 - 2021
BC TK năm học 2020 - 2021
BC Tổng kết năm học 2020 - 2021 của trường THCS Thành Đông
Kết quả khen thưởng
Kết quả khen thưởng
KQ khen thưởng năm học 2020 - 2021
KẾ HOẠCH MUA SẮM SỬA CHỮA
KẾ HOẠCH MUA SẮM SỬA CHỮA
KH sửa chữa mua sắm
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN 2021 - 2022
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN 2021 - 2022
Đây là kế hoạch giảng dạy trực tuyến của trường THCS Thành Đông
KQ đanh giá chuẩn nghề nghiệp và ĐG xếp loại viên chức năm học 2020 - 2021
KQ đanh giá chuẩn nghề nghiệp và ĐG xếp loại viên chức năm học 2020 - 2021
KQ đanh giá chuẩn nghề nghiệp và ĐG xếp loại viên chức năm học 2020 - 2021
BC TK năm học 2020 - 2021
BC TK năm học 2020 - 2021
BC Tổng kết năm học 2020 - 2021 của trường THCS Thành Đông
Kết quả khen thưởng
Kết quả khen thưởng
KQ khen thưởng năm học 2020 - 2021
KẾ HOẠCH MUA SẮM SỬA CHỮA
KẾ HOẠCH MUA SẮM SỬA CHỮA
KH sửa chữa mua sắm
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN 2021 - 2022
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN 2021 - 2022
Đây là kế hoạch giảng dạy trực tuyến của trường THCS Thành Đông
KQ đanh giá chuẩn nghề nghiệp và ĐG xếp loại viên chức năm học 2020 - 2021
KQ đanh giá chuẩn nghề nghiệp và ĐG xếp loại viên chức năm học 2020 - 2021
KQ đanh giá chuẩn nghề nghiệp và ĐG xếp loại viên chức năm học 2020 - 2021
BC TK năm học 2020 - 2021
BC TK năm học 2020 - 2021
BC Tổng kết năm học 2020 - 2021 của trường THCS Thành Đông
Kết quả khen thưởng
Kết quả khen thưởng
KQ khen thưởng năm học 2020 - 2021
KẾ HOẠCH MUA SẮM SỬA CHỮA
KẾ HOẠCH MUA SẮM SỬA CHỮA
KH sửa chữa mua sắm
Bản đồ vị trí
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Hôm qua : 5
Tháng 12 : 20
Tháng trước : 222
Năm 2021 : 3.916